شبانه روزی ولیعصر

  • آدرس خ کارگر جنوبی -چهارراه لشگر-خ کاشان -مقابل باشگاه فرهنگیان
  • تلفن 66953433
درباره آزمایشگاه