آزمایشگاه مرکز ژنتیک کریمی نژاد

  • آدرس شهرک غرب- میدان معرفت- ساختمان پزشکان شماره 1143
  • تلفن 88363955 , 88370838
درباره آزمایشگاه