تشخیصی طبی گلبرگ

  • آدرس خ14 متری لشکر-چهار راه سوسن اب - پ 1 کوچه کرمی
  • تلفن 77831819
درباره آزمایشگاه