آزمایشگاه آپادانا(تشخیص طبی)

  • آدرس ورامین قیامدشت-بلوار امام خمینی-روبروی شرکت گاز-پلاک 225
  • تلفن 33594517
درباره آزمایشگاه