پاتو بیو لوژی روشنگر

  • آدرس میدان امام حسین -ابتدای خ دماوند مقابل برق بوعلی کوچه ایران پ 34
  • تلفن 3799648
درباره آزمایشگاه