اسلامشهر

  • آدرس جاده ساوه -اسلام شهر-شهرک مهدیه -خ باغ نرده -ساختمان نمازی
  • تلفن 0228 , 2227151
درباره آزمایشگاه