تشخیص طبی دکتر فرحتاج

  • آدرس شهرری جاده ورامین شهرک علائین خ مصطفی خمینی کوچه مسجد امام حسن پ 4
  • تلفن 55699208
درباره آزمایشگاه