تشخیص طبی تقوی

  • آدرس خ تهران پارس-خ تیر انداز-ساختمان پزشکان - ش 341
  • تلفن 77702854 , 2212346
درباره آزمایشگاه