پاتوبیولوژی ابن سینا

  • آدرس خ شهید مطهری نرسیده به خ شریعتی پ 13 طبقه اول
  • تلفن 88419017
درباره آزمایشگاه