آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا

  • آدرس خیابان شهید مطهری نرسیده به خیابان شریعتی پلاک 13 طبقه اول
  • تلفن 88419017
درباره آزمایشگاه