درمانگاه خیریه امام سجاد

  • آدرس خ خاوران-شهرک کاروان-20 متری امام خمینی-در مانگاه خیریه امام سجاد-پ2
  • تلفن 33860090
درباره آزمایشگاه