پاتوبیولوژی نور

  • آدرس بلوار کشاورز-بین خ کار گر و جمال زاده-پلاک111
  • تلفن 66427789
درباره آزمایشگاه