آزمایشگاه تخت جمشید

  • آدرس خیابان بهار شمالی نبش کوچه مزین الدوله شماره 245
  • تلفن 77535858
درباره آزمایشگاه