آزمایشگاه شبانه روزی دارالشفاءمخلص

  • آدرس پونک انتهای سردار جنگل خیابان المهدی کوچه هشتم غربی پلاک 41
  • تلفن 44812152
درباره آزمایشگاه