شبانه روزی دارالشفاءمخلص

  • آدرس پونک انتهای سردار جنگل خ المهدی کوچه هشتم غربی پ 41
  • تلفن 44812152
درباره آزمایشگاه