آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا(ع

  • آدرس بلوارابوذر - پل دوم - بلوارائمه اطهار خیابان شهید باقری پلاک 1
  • تلفن 33101478
درباره آزمایشگاه