آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

  • آدرس اسلامشهر - روبروی شهرک سالور نبش کوچه شمشاد پلاک 57
  • تلفن 02282479250 , 3
درباره آزمایشگاه