آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

  • آدرس اسلامشهر - روبروی شهرک سالور نبش کوچه شمشاد پلاک 57
  • تلفن 56479253
درباره آزمایشگاه