آزمایشگاه امام حسین

  • آدرس میدان امام حسین خیابان شهید مدنی نظام آباد سابق
  • تلفن 73430
درباره آزمایشگاه