آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه

  • آدرس حکیمیه بلواربهار-پلاک 50
  • تلفن 77308767 , 7305101
درباره آزمایشگاه