آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

  • آدرس خیابان 17 شهریور جنوبی پائین تر از تیر دوقلو روبروی شیرخوارگاه شبیر
  • تلفن 55333390
درباره آزمایشگاه