تشخیص طبی ستارخان

  • آدرس خ ستارخان- سه راه تهران ویلا- پ 412
  • تلفن 66515468 , 6521598
درباره آزمایشگاه