پاتوبیولوژی کاوه

  • آدرس خ دولت تقاطع کاوه پلاک 244
  • تلفن 22553588 , 22570570
درباره آزمایشگاه