آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه

  • آدرس خیابان دولت تقاطع کاوه پلاک 244
  • تلفن 22553588 , 22570570
درباره آزمایشگاه