پاتوبیو لوژی ویلسون

  • آدرس میدان شوش ضلع شمال شرقی-طبقه فوقانی کفش ملی-پ5
  • تلفن 33564474 , 33136060
درباره آزمایشگاه