آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه

  • آدرس شهرک ولیعصر (عج) میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه
  • تلفن 66211485
درباره آزمایشگاه