تشخیص طبی تک

  • آدرس خ شهید اجاره دار - پائین ترازشیخ صفی پلاک 447
  • تلفن 77560567
درباره آزمایشگاه