آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ریحان

  • آدرس اتوبان رسالت بین دردشت ومدائن روبروی داروخانه شبانه روزی سرسبز
  • تلفن 77271100
درباره آزمایشگاه