پاسکال

  • آدرس میدان انقلاب جنب سینما پارس ط فوقانی درمانگاه اسفند
  • تلفن 66923998
درباره آزمایشگاه