آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس

  • آدرس خیابان آیت اله کاشانی بلوار فردوس بعداز ستاری بین خیابان ورزی و پروانه پلاک 8
  • تلفن 44127384
درباره آزمایشگاه