پردیس

  • آدرس شهر پردیس مدان عدالت مجتمع پایگاه انقلاب بلوک 5 واحد 2
  • تلفن 0221 , 2322498
درباره آزمایشگاه