آزمایشگاه پیام نور

  • آدرس سراسیاب ملارد خ امام خمینی روبروی درمانگاه حسام
  • تلفن 2616476788
درباره آزمایشگاه