آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس

  • آدرس مهر آباد جنوبی خیابان 20متری شمشیری جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
  • تلفن 66635133
درباره آزمایشگاه