تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی یاس

  • آدرس مهر آباد جنوبی خ 20متری شمشیری جنب مسجد امام جعفر صادق (ع
  • تلفن 66635133
درباره آزمایشگاه