حضرت فاطمه الزهراء

  • آدرس انتهای خ پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم 35 متری ولی عصر
  • تلفن 33144226
درباره آزمایشگاه