پاتوبیو لوژی نعمت آباد

  • آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی نعمت آباد 20 متری طالقانی خ 10 متری کوه بریان پ 10
  • تلفن 55866715
درباره آزمایشگاه