روشن

  • آدرس خ آیت اله کاشانی روبروی جنت آباد نبش خ سازمان برنامه مجتمع پزشکی امیرپلاک 18-51
  • تلفن 44165881
درباره آزمایشگاه