پاتوبیولوژی نیکان

  • آدرس بلوار جنت آباد-نبش خ هفتم مخابرات - پ2
  • تلفن 44406746
درباره آزمایشگاه