آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه شبانه روزی شفاسازان احیا

  • آدرس اسلامشهر - شهرك صادقیه - پلاك 206
  • تلفن 0228 , 2248990
درباره آزمایشگاه