آسیب شناسی بالینی وتشریحی نوین

  • آدرس پاکدشت -خ شهیدمطهری -کوچه قرض الحسنه -ساختمان دکترعلیزاده
  • تلفن
درباره آزمایشگاه