بازرگان

  • آدرس خ بیست متری یافت آباد خ بازرگانان ( شهید رجایی)روبروی قنادی اسلامی پلاک 84
  • تلفن 66290041
درباره آزمایشگاه