آزمایشگاه سارینا

  • آدرس چهاردانگه گل شهر خیابان بهشتی مجتمع پزشکی ولیعصر
  • تلفن 55264663
درباره آزمایشگاه