سارینا

  • آدرس چهاردانگه گل شهر خ بهشتی مجتمع پزشکی ولیعصر
  • تلفن 55264663
درباره آزمایشگاه