شبانروزی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

  • آدرس میدان انقلاب-خ 16 آذر
  • تلفن 66112872
درباره آزمایشگاه