پاتو بیو لوژی دریان نو

  • آدرس خ ستارخان-خ دکتر حبیب الله-نبش یکم در یان نو-پلاک 3- ط اول
  • تلفن 66523604
درباره آزمایشگاه