آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان

  • آدرس خ گلبرگ تقاطع سمنگان پ 261
  • تلفن 77803478
درباره آزمایشگاه