آزمایشگاه درمانگاه الیاد

  • آدرس جنتب آباد - روبروی 35 متری گلستان
  • تلفن 44427373 , 44427376
درباره آزمایشگاه