آزمایشگاه درمانگاه الیاد

  • آدرس جنتب آباد - روبروی 35 متری گلستان
  • تلفن 4440494
درباره آزمایشگاه