آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد

  • آدرس خیابان ولی عصر بالاتراز میدان ونک - خیابان شهید والی نژاد
  • تلفن 2181161
درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان روبروی اورژانس بیمارستان، جنب پذیرش می باشد. شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن به جز بانک خون که 24 ساعته می باشد آزمایشگاه اورژانس از ساعت 17 الی 7 صبح فعالیت می نمایند. دارای 12 نفر پرسنل می باشد که در هر شیفت کاری شب 3 نفر حضور دارند. شامل دستگاههای اتوآنالایزر (Selectra) ، انعقاد (ACL200) ، سل کانتر(کولتر) ، الکترولیت آنالایزر ، میکروسکوپ(4 عدد) سانتریفوژ (2 عدد) ، یخچالهای بانک خون و دستگاه ABG می باشد.