پاتو بیو لوژی چهر

  • آدرس خ شریعتی-پل سید خندان-ضلع شمال غربی-ساختمان شماره 1
  • تلفن 22863040
درباره آزمایشگاه