آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)

  • آدرس پاکدشت خیابان مطهری کوچه توحید درمانگاه حضرت ابراهیم (ع)
  • تلفن 36032011
درباره آزمایشگاه