آزمایشگاه لقمان

  • آدرس خیابان رسالت - چهارراه سرسبز - ساحتمان پزشمان سرسبز واحد 7و8
  • تلفن 77224621 , 77224622
درباره آزمایشگاه