تشخیص پزشکی دکترناجی

  • آدرس بلوارجنت آباد-بالاترازچهارراه باغ -ساختمان بانک ملی -شعبه جنت آباد-طبقه اول پ5
  • تلفن 44438669 , 4438949
درباره آزمایشگاه