پارس طب (آزمایشگاه -پاتوبیولوژی

  • آدرس خ خاوران - شهرک کاروان خیابان نخل کوچه رجب نظری پلاک4
  • تلفن 33870744
درباره آزمایشگاه