پاتوبیولوژی پرهام

  • آدرس اتوبان بسیج - شهرک مسعودیه -20 متری ابو مسلم خراسانی-پ246
  • تلفن 33862781
درباره آزمایشگاه