آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش

  • آدرس خیابان پیروزی -چهارراه کوکا کولا-مقابل کارخانه فیلکو پلاک 393
  • تلفن 33344746
درباره آزمایشگاه

ساعات کاری شنبه تا 4شنبه از ساعات 6:30تا 19:30 و 5شنبه ها از 6:30 تا 17:30