پاتوبیولوژی هروی

  • آدرس پاسداران گلستان پنجم میدان هروی روبروی مرکز خرید گلستان پ 82
  • تلفن 22962250
درباره آزمایشگاه